Personvern

PERSONVERNERKLÆRING
Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Foto For Alle as sine nettsteder. Behandlingsansvarlig er daglig leder, på vegne av Foto For Alle as.

Personopplysninger som behandles og lagres
Vi oppbevarer den informasjonen som trengs for å produsere og levere ordren til deg. Informasjonen som innhentes er: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Ingen informasjon om dine betalingskort eller lignende lagres i våre systemer.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser, produsere og levere din ordre til riktig adresse etter avtale med deg. Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post. Denne kan man reservere seg mot.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med ditt kjøp.
Vi benytter informasjonskapsler (cookies), en standard i nettbutikker, og i henhold til norsk lovgivning.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å oppfylle våre forpliktelser utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen logistikk, som Posten, Bring og Bypost. Utover det vil vi ikke selge, dele, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt kunderegister i maks 5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minst 10 år, i henhold til gjeldende krav.

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på e-post.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kundebrev kan man melde seg av, kundebrev forholder seg kun til bildene fra den aktuelle fotografering.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger både fysisk og virtuell adgangs tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registret, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

post@fotoforalle.no
Foto For Alle as,
Postboks 2234,
3203 Sandefjord

Juni 2018

Skolefotografering

Først og fremst fordi våre profesjonelle fotografer har lang erfaring med barne- og ungdomsfotografering. Vi utnytter miljøet og de naturlige forutsetningene i skolen for å skape den gode stemningen rundt fotograferingen. Last ned vår brosjyre for skolefoto her:

Last ned

Barnehagefotografering

Først og fremst fordi våre profesjonelle fotografer har lang erfaring med barne- og ungdomsfotografering. Vi utnytter miljøet og de naturlige forutsetningene i barnehagen for å skape den gode stemningen rundt fotograferingen. Last ned vår brosjyre for barnehagefotografering her:

Last ned

Ta kontakt med oss